Thông báo đấu giá tài sản nhà nước xe otô

VKSND tỉnh Quảng Ninh có tài sản đấu giá là xe otô được thay lý theo QĐ 236/QĐ-VKS ngày 03/12/2020 mới mức giá khởi điểm 146.575.000 đ

Attachments:
Download this file (Thông báo lựa chọn đv đấu giá.pdf)Thông báo lựa chọn đv đấu giá.pdf[ ]348 kB