Quay về You are here: Home Thông báo Thông báo Thông báo Những điểm mới trong thông tư liên tịch số 11 hướng dẫn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Những điểm mới trong thông tư liên tịch số 11 hướng dẫn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Qua 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số qui định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã giúp cho công tác trợ giúp pháp lý đạt nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa, nhất là đã thiết lập quan hệ phối hợp tốt về trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 10 cũng còn có những bất cập, hạn chế trong thực tiễn vận hành như: chưa điều chỉnh tham gia hoạt động của tổ chức luật sư, trung tâm tư vấn pháp lý; Chưa qui định rõ trách nhiệm trong trợ giúp đối với các vụ việc tố tụng dân sự, hành chính; việc thông báo cho người thực hiện trợ giúp biết thời gian, địa điểm xét hỏi, thời gian đưa vụ án ra xét xử...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngày 04/7/2013 BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC đã ban hành Thông tư liên tịch số 11 hướng dẫn áp dụng một số qui định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thay thế Thông tư liên tịch số 10. Theo đó, nhiều điểm được sửa dổi, bổ sung, qui định mới so với Thông tư liên tịch số 10. Dưới đây, chúng tôi xin nêu một số điểm mới cần lưu ý khi thực hiện Thông tư liên tịch số 11.

Một là: Trước đây, theo Thông tư số 10 thì đối tượng áp dụng chỉ dành cho tổ chức trợ giúp pháp lý của Nhà nước (Trung tâm và các chi nhánh). Nay theo yêu cầu xã hội hóa của cải cách tư pháp có thêm các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có đăng kí cũng được tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý.

Hai là: Ngoài Bảng tin đã được trang bị tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng nêu về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Thông tư 11 bổ sung thêm Tờ thông tin cũng nêu về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp nhưng thuận tiện, linh hoạt, gọn nhẹ phù hợp với việc niêm yết tại các buồng tạm giữ, tạm giam nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, tạm giam bảo đảm cho họ tiếp cận đầy đủ thông tin để thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý.

Ba là: Các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật khi tham gia trợ giúp pháp lý cũng có trách nhiệm kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý phải có đủ điều kiện theo qui định; trường hợp không có luật sư thay thế thì chuyển vụ việc cho các Trung tâm, Chi nhánh trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện.

Bốn là: Người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng bị thay thế trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng từ chối cấp giấy chứng nhận hoặc thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng. So với Thông tư số 10 thì đây là điểm mới trên cơ sở tập hợp các trường hợp phải thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý qui định ở các điều khác.

Năm là: Thông tư liên tịch số 11 bổ sung một số nội dung mới so với Thông tư liên tịch số 10 về trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng là phải thông báo thời gian, địa điểm xét hỏi bị can, bị cáo, người bị tạm giữ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý là người bào chữa tham dự. Riêng việc thông báo lịch xét xử cho tổ chức thực hiện trợ giúp và người trợ giúp bổ sung hình thức thông báo bằng văn bản và thời gian thông báo ít nhất 10 ngày trước ngày xét xử đối với những vụ án theo thủ tục thông thường và trước ít nhất 7 ngày đối với những vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, để người thực hiện trợ giúp bố trí thời gian tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp.

Sáu là: Xuất phát từ quan điểm các cơ quan tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Thông tư liên tịch số 11 qui định nếu trong trường hợp người thực hiện trợ giúp không có điều kiện đến cơ quan tố tụng để nhận giấy chứng nhận tham gia tố tụng được, thì cơ quan tiến hành tố tụng xem xét cấp giấy chứng nhận và gửi cho người thực hiện trợ giúp bằng thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh.

Bảy là: Thông tư liên tịch số 10 trước đây chỉ nêu chung về chế độ thống kê, báo cáo, không ghi rõ thời gian và yêu cầu báo cáo. Nay Thông tư liên tịch số 11 bổ sung qui định rõ các ngành thành viên phải tổng hợp hoạt động của ngành mình để báo cáo theo biểu mẫu ban hành kèm theo về cơ quan thường trực Hội đồng ở địa phương, ở Trung ương. Thời gian thống kê, báo cáo năm một lần, ở cấp tỉnh vào 25/10, ở Trung ương vào 05/11 hàng năm, thời điểm lấy số liệu từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau./.

                                                                                                           

Đỗ Dũng

                                                                                                (VKSND tỉnh)

Attachments:
Download this file (thong tu lien tich so 11.doc)thong tu lien tich so 11.doc[ ]34 kB

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

 

 

Thống kê truy cập

8078761
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
13448
2813
16261
19065
95062
7278305
8078761

IP của bạn: 100.24.118.144

RSS

Ngày tháng

Tue11292022