Quay về You are here: Home Nghiên cứu pháp luật Hình Sự Thông tư liên tịch

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

STT

TÊN VĂN BẢN

ĐƯỜNG DẪN

GHI CHÚ

1

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-01-2017-TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-VKSNDTC-phoi-hop-tiep-nhan-to-cao-368583.aspx

 

2

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-02-2018-TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-394337.aspx

 

3

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-03-2018-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP-ghi-am-ghi-hinh-trong-qua-trinh-dieu-tra-366493.aspx

 

4

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-04-2018-TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-thuc-hien-quy-dinh-cua-Bo-luat-to-tung-hinh-su-402166.aspx

 

5

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-06-2018-TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC-thu-tuc-thu-nop-ngan-sach-402279.aspx

 

6

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx

Hướng dẫn Bộ luật hình sự năm 1999 (vẫn còn hiệu lực)

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

 

 

Thống kê truy cập

8285085
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1110
2116
1110
16595
13565
7588499
8285085

IP của bạn: 3.235.25.27

RSS

Ngày tháng

Mon02062023