Quay về You are here: Home Nghiên cứu pháp luật Hình Sự Nghị quyết HĐTP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

 

STT

TÊN VĂN BẢN

ĐƯỜNG DẪN

GHI CHÚ

II. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

1. 

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-01-2016-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-khoan-3-dieu-7-bo-luat-hinh-su-2015-316651.aspx

2. 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2018-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-65-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-an-treo-378454.aspx

3. 

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2019-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-Bo-luat-Hinh-su-ve-toi-mua-ban-nguoi-390771.aspx

4. 

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-huong-dan-ap-dung-cac-Dieu-141-142-143-144-145-146-va-147-cua-Bo-luat-Hinh-su-414764.aspx

5. 

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-07-2019-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-299-Dieu-300-cua-Bo-luat-Hinh-su-427194.aspx


   

 

 

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

 

 

Thống kê truy cập

8285096
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1121
2116
1121
16595
13576
7588499
8285096

IP của bạn: 3.235.25.27

RSS

Ngày tháng

Mon02062023